Çocuklarda İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir ? 1

Çocukluk döneminde idrar kaçırma sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu durum sadece gece ve ya hem gece hem gündüz idrar kaçırma şeklinde görülebilir. Çocuklarda idrar kaçırma dikkate alınmadığı zaman ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Bebeklikten itibaren hiç kuru kalma dönemi olmamışsa olmamışsa gece idrar kaçırma; birincil, primer, enürezis, en az 6 ay tuvalet eğitimi sağlanmış sonra herhangi bir yaşta birden bire uykuda işeme başlamışsa ikincil, sekonder, enürezis gece idrar kaçırma adı verilir. Çocukların idrar kaçırma nedenleri genetik ve psikolojik olabilir.

Çocuklarda idrar kaçırma nedenleri başlı başına şu şekildedir;

  • Genetik faktörler
  • Hormonal etkenler
  • Uyanma bozukluğu
  • Mesane kapasitesinde azalma
Çocuklarda İdrar Kaçırma

Genetik Faktörler

Gece uykuda çocukların idrar kaçırmasına neden olan önemli faktörlerden biridir. Bu durum ile ilişkili çeşitli genler tanımlanmıştır. Ailesinde idrar kaçırma görülmeyen çocukların %15’inde uykuda idrar kaçırma gözlenirken ebeveynlerden birinde öykü varsa bu oran

Hormonal Etkenler

Geceleri idrarını kaçıran çocukların bir kısmının sağlıklı çocuklara göre geceleri idrar miktarlarının daha fazla olduğunu gösterir. Bunun sebebi ise idrarı yoğunlaştıran antidiüretik hormon salınımındaki geceleri olan eksikliktir. Bu durumun mesane kapasitesin aşarak uykuda idrar kaçırmaya neden olduğu kabul edilir.

Uyanma Bozukluğu

Genelde ebeveynler çocuklarının geç uyandırıldığından şikayetçilerdir. Bu durum her çocukta görülmez. Uyku derinliğinin bazı çocuklarda gece idrar kaçırmaya neden olabileceği gözlemlenmiş olsada uyku özelliklerinin diğer çocuklardan çok farklı olmadığı gösterilmiştir. Bu çocuklarda mesane doluluğunu algılayamama ve ya algılandığı halde uyanamama problemi olduğu kabul edilir.

Mesane Problemi

Uykusunda idrar kaçıran bazı çocuklarında mesane kapasitesinde azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Çocuklarda İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir ? 2

İdrar kaçırmanın sıklığı çocuğun yaşına göre değişiklik gösterir. 5-10 yaş aralığındaki çocuklar genellikle %15-20 , 7-10 yaş aralığındaki çocuklar %7 , 15 yaşındaki çocuklarda ise yüzde 1-2 civarında görülür. Erkek çocuklarda idrar kaçırma durumu çok daha fazla görülür. Eğer 5 yaşını bitirmiş bir çocuk gece uykusunda idrar kaçırıyorsa buna gece altını ıslama denir. Bir çocuğun genellikle beş yaşından önce altını ıslatması normal bir durum olarak kabul edilir.

Tedavi Edilmezse Nelere Yol Açar ?

Geceleri idrar kaçırma kendi kendine düzelen bir durum olmakla birlikte çocuğu ve aileyi sosyal olarak etkileyen bir durumdur. Enurezis zamanında tedavi edilmezse çocuklarda benlik saygısında azalmaya, davranış bozuklukları ve özgüven eksikliğine yol açabilir. Bu durumun erken tedavi edilmesi önemlidir.

Share

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir